Meditacije

 
Što je meditacija u stvari je vrlo teško reći, možda je najbolje reći jednostavnim rječnikom.  Meditacija je duhovna istočnjačka praksa koja u sebi sadrži kombinaciju tehnika disanja, položaja sjedenje, položaja ruku i izgovaranja mantri (ponavljanja, samoglasnika, suglasnika, slogova ili cijelih rečenica).Postoje dvije osnovne vrste meditacija, kontemplacija i koncentracija. Kroz kontemplaciju istražujemo na primjer što je meditacija ili neki drugi objekt razmišljanja. Koncentracijom zadržavamo fokus na npr..disanju a promatranjem stječemo znanje o tome što je disanje bez uplitanja analitičkog uma.

 

 

Zašto je meditacija potrebna.


Danas ljudi žive sve užurbanijim stilom života. Takav ritam života odnosi ionako malo slobodnog vremena u kojem bi se mogli mentalno i fizički opustiti. U tom malom vremenskom prostoru ljudi nemaju dovoljno vremena za potpuni psihofizički oporavak i imaju sve veću potrebu za pronalaskom opuštajućih tehnika koje bi ih u vrlo kratkom vremenu oslobodile nastalih napetosti u organizmu. Takvu tehniku pronalaze sve više u meditaciji koja u sebi sadrži veliki broj usko orijentiranih tehnika, a koje imaju za cilj dovođenje praktikanta u točno određeno stanje i veliki broj tehnika za brzo poboljšanje općeg psihofizičkog stanja.

 

 

Kome je namijenjena.


Meditacija je korisna svim dobnim uzrastima bez obzira na vjeru, naciju, rasu ili spol. Pokazala se vrlo uspješna u prevladavanju svih barijera, uzrokovanim raznim strahovima, uvjerenjima ili nečim drugim.

 

 

Prednosti meditacije.


Danas vrlo rijetko ljudi zapitaju, što dobivaju meditacijom. Buddha je rekao "ništa nisam dobio, samo sam izgubio; glupost, pohlepu, mržnju, bijes..." i sve druge negativnosti što nam truju ovaj lijep život.
Budući da sve više dolazi do neizbježnog sjedinjenja istočnjačke i zapadne znanosti u pristupu i poboljšavanju uvjeta života pa je tako prednost meditacije prepoznala i sve veća grupa znanstvenika koja je uvidjela kroz svoje znanstvene pokuse i iskustvene prakse kako ne treba izbjegavati nešto što ima takvu veliku snagu u sebi.
Današnja medicina koristi meditaciju i zalaže se u proširenju liječenja meditacijom i edukaciji liječnika za neke od meditativnih tehnika koje bi poboljšale zdravstveno stanje pacijenata ili samo radi prevencije nevirusnih bolesti.

 

 

Mali pregled na neke od prednosti meditacije koje su znanstveno dokazane.