Termini za terapiju bioenergije


19.12. - 22.12. 2017   Osijek

17.01. - 20.01. 2018. Osijek


Prijava za terapije

Termini za seminar "Aura Meditacija"


19.01. - 20.01. 2018.   Osijek


Prijava za seminar