Termini za terapiju bioenergije


18.09. - 21.09. 2019.   Osijek


Prijava za terapije

Termini za seminar


Osnove meditacija

 


22.09. 2019.   Osijek


Prijava za seminar