Termini za terapiju bioenergije
12.09. - 15.09. 2018.   Osijek
17.10. - 20.10. 2018.   Osijek
21.11. - 24.11. 2018.   Osijek
19.12. - 22.12. 2018.   Osijek


Prijava za terapije

Termini za seminar:


Meditacija za sve


29.09. 2018.   Osijek
13.10. 2018.   Osijek
24.11. 2018.   Osijek
08.12. 2018.   Osijek


Aura


03.11. 2018.   Osijek


Biti svjestan


15.12. 2018.   Osijek


Prijava za seminar