Termini za terapiju bioenergije


14.03. - 17.03. 2018. Osijek


Prijava za terapije

Termini za seminar "Aura Meditacija"


14.04. 2018.   Zagreb


12.05. 2018.   Osijek


Prijava za seminar