Termini za terapiju bioenergije
21.11. - 24.11. 2018.   Osijek


Prijava za terapije

Termini za seminar:


Meditacija za sve


24.11. 2018.   Osijek


Biti svjestan


15.12. 2018.   Osijek


Prijava za seminar