Termini za terapiju bioenergije


12.06. - 15.06. 2019.   Osijek


Prijava za terapije

Termini za seminar


Osnove meditacija

 


22.06. 2019.   Osijek


Prijava za seminar